Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Kybernetické vyd?ra?ství - vysoké zisky, nízká rizika

14.07.2012
Aneb jak m?ní digitální sv?t postupy vyd?ra??. Novým rukojmím se stávají data. Autor uvádí také ur?itý katalog vyd?ra?ských schémat, která jsou používána:
  • Data held hostage
  • The release of protected or personal data
  • Selling corporate secrets
  • The release of private corporate or personal information
  • Distributed Denial of Service (DDoS)
V záv?ru ?lánku pak shrnuje n?která doporu?ení pro ochranu p?ed postupy vyd?ra??.
Zdroj: http://www.securityweek.com/cyber-extortion-huge-profits-low-risk
Autor: JP


<<- novější - Yahoo - další dopady pr?niku
Nejhorší bezpe?nostní zmatky roku 2012 (za první pololetí) - starší ->>
Design: Webdesign