Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Microsoft dává vale starým kryptoalgoritm?m, v?etn? SHA-1

17.09.2005
MS upouští od používání DES, MD4, MD5 a kde to lze, i SHA-1! Je to velmi obtížný proces. Tím spíše klobouk dol?, že s ním p?ichází Microsoft, který by to díky svému postavení nemusel d?lat. Zejména u SHA-1 je to cenné, protože to nehasí požár, ale je to preventivní opat?ení. Spole?n? se zprávou o tom, že NIST zvyšuje délku klí?e u DSA a zahajuje nahrazování SHA-1 za SHA-256, je dob?e vid?t, že sou?asné kryptoanalytické útoky berou tyto organizace vážn? a pokud bychom jim fandili, možná i koordinovan?. Není to žádná senzace, ale normální proces, kryptoanalýza prost? p?ináší výsledky a tomu musí odpovídat zvyšování bezpe?nostních bariér. Protože vyšší bezpe?nost n?co stojí, nikdo to ned?lá p?íliš dobrovoln?. Jde ale o to, aby se ta opat?ení d?lala alespo? trochu dop?edu. Abychom Microsoft nep?echválili, nahrazení MD4 a MD5 oddaloval p?íliš dlouho, takže te?, když už jsou neudržitelné, tak se jedním vrzem vym?ní i SHA-1.
Zdroj: http://www.eweek.com/article2/0,1895,1859751,00.asp
Autor: VK


<<- novější - Budoucnost IT bezpe?nosti ve firmách - outsourcing?
Design: Webdesign