Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Hledá se Security Manager pro významnou finan?ní instituci

15.09.2005

Spole?nost: Významná finan?ní instituce p?sobící na ?eském trhu.


Požadavky:
 • praxe z tvorby plánu plánu kontinuity podnikání
 • znalost bezpe?nostních rizik finan?ních institucí
 • znalost informa?ních systém? a jejich provozu
 • AJ na komunikativní úrovni
 • komunikativnost, prezenta?ní dovednosti, um?t vysv?tlit a p?esv?d?it
 • samostatnost
 • p?esnost, pe?livost
 • …..

Nápl? práce:
 • zpracovává a aktualizuje plán bezpe?nostní politiky
 • zpracovává a aktualizuje plán kontinuity podnikání
 • p?ipravuje a realizuje bezpe?nostní projekty
 • vede porady týkající se bezpe?nosti
 • provádí analýzu a navrhuje ?ešení/opat?ení v oblastech informa?ní, personální, organiza?ní a objektové bezpe?nosti

Kontaktní údaje:
Viera Švecová
Talents Technology , Karla Engliše 6/3201, Praha 5, ?eská republika
+420 225 100 225, v.svecova@talents.cz
+420 225 100 227, www.talents.cz

Zdroj: http://www.talents.cz/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Plány obnovy - bude zpracována norma pro tuto problematiku
K bezpe?nostní chyb? služby Servis 24 ?eské spo?itelny - starší ->>
Design: Webdesign