Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Zeus - nebezpe?í jeho nejnov?jší varianty

27.06.2012
Jeho konfigura?ní soubor je šifrován, což znesnad?uje detekci. V ?lánku jsou popsány ?ty?i cesty, kterými Zeus úto?í.
Zdroj: http://www.net-security.org/malware_news.php?id=2161
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - D?ti a internet - k výsledk?m p?ehledu, který provedl Microsoft
Ransomware si p?ivlast?uje logo bezpe?nostní firmy resp. policie - starší ->>
Design: Webdesign