Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Program konference NIST k hašovacím funkcím (31.10.-1.11.2005) stanoveen

14.09.2005
Konference má p?inést zásadní diskusi co d?lat s hašovacími funkcemi. A program skute?n? obsahuje velmi zajímavé p?ednášky. ?ást z nich odezn?la nedávno již na konferenci v Krakov?, ?ást je k dispozici na serveru eprint.iacr.org. Z nových v?cí je to zejména návrh t?í nových hašovacích funkcí a revize návrhových kritérií hašovacích funkcí od odborníka na hašovací funkce B. Preneela:

Keynote Speech: Design Principles for Hash Functions Revisited
Bart Preneel, Katholieke Universiteit Leuven

A New Dedicated 256-bit Hash Function: FORK-256
Deukjo Hong, Korea University
Jaechul Sung, University of Seoul
Seokhie Hong, Korea University
Sangjin Lee, Korea University
Dukjae Moon, National Security Research Institute, Korea

A New 256-bit Hash Function DHA-256 - Enhancing the Security of SHA-256
Jesang Lee, Donghoon Chang, Hyun Kim, Eunjin Lee, Deukjo Hong, Korea University
Jaechul Sung, University of Seoul
Seokhie Hong, Sangjin Lee, Korea University

VSH, an Efficient and Provable Collision Resistent Hash Function
Scott Contini, Macquarie University, Sydney
Arjen Lenstra, Lucent Technologies' Bell Laboratories
Ron Steinfeld, Macquarie University, Sydney
Zdroj: http://www.csrc.nist.gov/pki/HashWorkshop/program.htm
Autor: VK


Design: Webdesign