Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Útoky prost?ednictvím komponent malware typu ”webinject“ jsou v podzemí p?edm?tem komerce

27.06.2012
Objednat si d?íve bylo možmé takové komponenty, které jsou již nasm?rovány na požadovaný cíl útoku. Nyní se objevují univerzální podoby t?chto nástroj?, které si ”zákazník“ m?že sám konfigurovat. V ?lánku jsou uvedeny p?íklady cen takovýchto nástroj?.
Zdroj: http://www.eweek.com/c/a/Security/CyberUnderground-Takes-Buffet-Approach-to-Selling-Bank-Fraud-Malware-158798/
Autor: JP


<<- novější - MI5 popisuje udivující úrove? kybernetických útok?
Hoteliér narušil zákony chránící data zákazník? - starší ->>
Design: Webdesign