Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Android app store - informace o bezpe?nostních problémech

26.06.2012
Pracovníci spole?nosti Trustwave (Nicholas Percoco a Sean Schulte) budou o výsledcích svých šet?ení informovat na bezpe?nostní konferenci Black Hat v las Vegas p?íští m?síc. Cht?jí ukázat techniku, která skryje své škodící postupy p?ed aplikací Bouncer.
Zdroj: http://www.darkreading.com/security-services/167801101/security/vulnerabilities/240002673/researchers-beat-up-google-s-bouncer.html
Autor: JP


<<- novější - K ofenzivní obran? podnik?
Aliance IT bezpe?nostních skupin vydala doporu?ení vládám - starší ->>
Design: Webdesign