Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jak budou fungovat elektronické podpisy po 1. ?ervenci?

25.06.2012
Ji?í Peterka na Lup?: P?i p?íprav? nové provád?cí vyhlášky k elektronickému podpisu zvít?zila snaha vydat ji v?as p?ed snahou napsat ji správn?. Výsledkem pak je další rána celé problematice elektronického podpisu.

Poznámka (Jaroslav Pinkava): Bohužel musím s hodnocením Ji?ího Peterky souhlasit, ?i dokonce možná bych byl i radikáln?jší v odsouzení situace, kdy malichern? trváme hlavn? na fungování v ?eských podmínkách, na prioritním ”slad?ní“ s ?eskou legislativou (v ledas?em zastaralou). Jako bychom si neuv?domovali, že je v našem zájmu zajistit platnost a funk?nost elektronických podpis? na širší ploše, tj. v rámci EU. Místo toho, abychom se tomuto cíli p?ibližovali, tak se od n?j postupn? vzdalujeme.
Zdroj: http://www.lupa.cz/clanky/jak-budou-fungovat-elektronicke-podpisy-po-1-cervenci/
Autor: JP


<<- novější - Jak se pustit do bezpe?nosti
Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 25/2012 - starší ->>
Design: Webdesign