Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Malé a st?ední podnikání: rostoucí bezpe?nostní požadavky versus stará infrastruktura

14.06.2012
K výsledk?m p?ehledu spole?nosti Sophos.
Samotná zpráva je na tomto odkazu - The Future of Network Security,
další komentá? je pak zde - Report Shows Disconnect Between Security Demands and Aging Infrastructure.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=13094
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Vysoce kvalitní pad?lky osobních pr?kaz? (ID) z ?íny
Recneze knihy: Windows Forensic Analysis Toolkit, Third Edition - starší ->>
Design: Webdesign