Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bruce Schneier k trhu se zranitelnostmi

31.05.2012
Tento trh je v?tší než si mnozí p?edstavují, ?íká v úvodu své eseje autor. Poukazuje také na nebezpe?í, která existence tohoto trhu vytvá?í. Mnohé zranitelnosti mohou z?stat nezáplatovány - upozor?uje.
Zdroj: http://www.forbes.com/sites/bruceschneier/2012/05/30/the-vulnerabilities-market-and-the-future-of-security/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Plánem X chce Pentagfon rozší?it svou moc do kyberprostoru
?ím je Deep Web (neviditelný internet)? - starší ->>
Design: Webdesign