Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Útok klon?. Lze SecureID spole?nosti RSA kompromitovat?

25.05.2012
Behrang Fouladi (SensePost) zve?ejnil práci A closer look into the RSA SecureID software token, ve které tvrdí, že existující ochrany lze obejít. Spole?nost RSA to popírá, ?íká, že n?co takového se m?že stát pouze na kompromitovaném po?íta?i (obsahujícím rootkit) a tam stejn? si úto?ník m?že d?lat, co chce. Pokud by však útok byl reálný, jeho dopady na ?adu organizací, vládních agentur, firem, atd., by byl nemalý.
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2012/05/24/rsa_downplays_secureid_token_clone_attack/
Autor: JP


<<- novější - Zpráva spole?nosti Imperva: Dissecting a Hacktivist Attack
Nová cesta pro zvýšení d?v?ry v digitální certifikáty - starší ->>
Design: Webdesign