Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Více než polovina bezpe?nostních profesionál? soudí, že používat cloud je p?íliš riskantní

12.05.2012
?lánek informuje o výsledcích p?ehledu (11-tistránkový dokument), který zpracovala spole?nost Wisegate.
Zdroj: http://www.infosecurity-magazine.com/view/25736/information-security-professionals-baulk-at-putting-sensitive-data-in-cloud/
Autor: JP


<<- novější - CISO Symantecu k sou?asným otázkám bezpe?nosti IT
Britské stránky Amnesty International kompromitovány - infikují návšt?vníky kyberšpionským malware - starší ->>
Design: Webdesign