Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vaše p?íští auto, ukradne se samo?

11.05.2012
Dave Miller (CSO at cloud-based platform vendor Covisint) vidí v návaznosti na rostoucí digitalizaci technologií v automobilech používaných p?t problém? souvisejících s otázkami identity a bezpe?nostními otázkami. V ?lánku jsou tato problémy rozebírány.
Zdroj: http://www.csoonline.com/article/706119/will-your-next-car-steal-itself-
Autor: JP


<<- novější - Spojené státy cht?jí vytvo?it mezinárodní instituci k ochran? pr?myslových kontrolních systém?
Varování p?ed vážným kyberšpionážním útokem - starší ->>
Design: Webdesign