Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

?R: Pozor na ukradenou identitu, varuje ministerstvo financí

04.05.2012
Z úvodu: Lidé by m?li být maximáln? obez?etní p?i poskytování osobních údaj?, stejn? jako pokud jde o kopie pr?kaz? totožnosti nebo kopie výpis? z bankovních ú?t?. Finan?ní analytický útvar ministerstva financí (FAÚ) totiž v poslední dob? zaznamenal n?kolik p?ípad? zneužití osobních identifika?ních údaj? t?etích osob p?i zakládání bankovních ú?t? p?es internet. Uvedl to mluv?í ministerstva Ond?ej Jakob.
Zdroj: http://www.novinky.cz/ekonomika/266675-pozor-na-ukradenou-identitu-varuje-ministerstvo-financi.html?ref=ostatni-clanky
Autor: JP


<<- novější - Spam na sociálních sítích - stále ?ast?jší jev
Írán vyvinul sv?j vlastní antivirový program - starší ->>
Design: Webdesign