Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Pr?nik do Global Payments nastal nejspíše mnohem d?íve než bylo oznámeno

03.05.2012
Podle poznámky v ?lánku to mohlo být již v ?ervnu 2011. Spole?nost Global však stále poskytuje ve?ejnosti málo informací.
Sou?asné situaci se v?nuje ?lánek Global Payments working to again validate its PCI compliance.
Zdroj: http://www.bankinfosecurity.com/global-breach-did-start-in-2011-a-4732
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Israeli Institute for National Security Studies - kompromitovaný web (Poison Ivy RAT)
Gartner: konzumeriza?ní trend hrozi v budoucností dopadem na bezpe?nost IT systém? organizací - starší ->>
Design: Webdesign