Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Microsoft detekoval nové malware nasm?rované na po?íta?e Apple

03.05.2012
Využívá zranitelnost (Office productivity suite), která byla záplatována již tém?? p?ed t?emi léty. Malware není zatím p?íliš rozší?ený, ale je vid?t, že hacke?i v?nují pozornost i starým záplatovaným zranitelnostem, spoléhají na to, že jsou tací, kte?í nezáplatují.
Zdroj: http://www.computerworld.com/s/article/9226777/Microsoft_detects_new_malware_targeting_Apple_computers?taxonomyId=17
Autor: JP


<<- novější - Gartner: konzumeriza?ní trend hrozi v budoucností dopadem na bezpe?nost IT systém? organizací
Nebezpe?ná zranitelnost OpenX - slíbena oprava - starší ->>
Design: Webdesign