Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Výro?ní zpráva NIST aneb co se v IT bezpe?nosti událo v roce 2003

16.06.2004
Materiál divize po?íta?ové bezpe?nosti NIST podává p?ehled jejích výsledk? za rok 2003. ?tená? zde najde mj. p?ehled r?zných aktivit (nap?. v oblasti kvantových po?íta??, v biometrii), vydaných p?íru?ek, norem (bezpe?nostních, kryptografických).
Zdroj: http://csrc.ncsl.nist.gov/publications/nistir/IR7111-CSDAnnualReport.pdf
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Každý t?etí po?íta? obsahuje trojského kon? nebo monitoring systému
Jak dostat viry do mobil? prost?ednictvím Bluetooth - starší ->>
Design: Webdesign