Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vaše tiskárna m?že být bezpe?nostním bolavým místem

27.04.2012
Autor ?lánku vymezuje, jaké bezpe?nostní hrozby souvisí se sí?ovými tiskárnami ?i kopírkami a uvádí pak sadu cest, kterými je t?eba se proti nim bránit.
Zdroj: http://www.pcadvisor.co.uk/news/security/3354173/your-printer-could-be-security-sore-spot/?olo=rss
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Ob?tí kyberšikany je tém?? 60 procent ?eských teenager?
NATO a kybernetická špionáž - starší ->>
Design: Webdesign