Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Internetová TV m?že být hacknuta

19.04.2012
A m?že to být cesta, jejímž prost?ednictvím hacke?i infiltrují váš domov ?i podnikání. Viz informace v ?lánku Spoiler Alert: Your TV Will Be Hacked.
Zdroj: http://thehackernews.com/2012/04/security-concern-internet-enabled-tv.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Díky webovým aplikacím vznikají nová bezpe?nostní rizika
Jak vyhov?t požadavk?m 21.století na bezpe?nost a ochranu soukromí - starší ->>
Design: Webdesign