Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

V?tšina rodi?? tajn? prohlíží ú?ty teenager? na Facebooku

19.04.2012
Podle zjišt?ní spole?nosti AVG tak jedná 60 procent amerických rodi??. V ?lánku jsou uvedena další ?ísla ze studie AVG. Bohužel odkaz na samotnou studii chybí.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=12767
Autor: JP


<<- novější - Online podvody - žeb?í?ku amerických m?st v tomto sm?ru vévodí New York
Bílý d?m se p?idáva k t?m, kdo vídí problémy s chystaným zákonem - CISPA - starší ->>
Design: Webdesign