Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Ochrana zdravotních záznam? v USA (k p?ehledu za rok 2011)

05.04.2012
Dokument Breach Report 2011: Protected Health Information (13 stran) p?ipravila IT bezpe?nostní spole?nost Redspin. Konstatuje se v n?m, že v roce 2011 bylo p?edm?tem datového pr?niku 19 milión? zdravotních záznam?, což je nár?st o 97 procent oproti roku 2010.
Zdroj: http://www.csoonline.com/article/703494/report-phi-security-is-mia
Autor: JP


<<- novější - Americké služby pro rozvody vody a elekt?iny jsou p?edm?tem každodenních kybernetických útok?
Anonymous hackli stovky web? v ?ín? - starší ->>
Design: Webdesign