Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nemalý problém - správa zranitelností mobilních za?ízení

03.04.2012
K výsledk?m studie spole?nosti Tenable Network Security.

Five steps to enhance mobile device security - zde najdete n?kolik doporu?ení k tomu, aby uživatelé minimalizovali rizika a zlepšili bezpe?nost práce s mobilními za?ízeními bez toho, aby byla zavád?na n?jaká omezení funkcionalit.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=12686
Autor: JP


<<- novější - Cenou za voln? dostupné aplikace pro Android m?že být vaše soukromí
Zpráva spole?nosti Imperva: Remote and Local File Inclusion Vulnerabilities 101. And the Hackers Who Love Them - starší ->>
Design: Webdesign