Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

SANS Secure Europe 2012

22.03.2012
Jedna z nejv?tších školících akcí v IT bezpe?nosti prob?hne v Amsterodamu od 5. do 19. kv?tna. Viz komentá? - Mobile forensics and cloud security at SANS Secure Europe 2012. Celkem zde bude uspo?ádáno deset r?zných kurz?.
Zdroj: https://www.sans.org/secure-amsterdam-2012/?utm_source=offsite&utm_medium=banner&utm_content=2012_Offsite_Banner_SSE12INSECMAG&utm_campaign=SANS_Secure_Europe_2012&ref=101979
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Duqu žije - nová jeho varianta objevena v Íránu
Ruský botmaster “Birdie” je stále aktivní - starší ->>
Design: Webdesign