Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Malé firmy jsou snadným cílem po?íta?ové kriminality

20.03.2012
Autor ?lánku se zamýšlí nad výsledky p?ehledu Threat Awareness Survey spole?nosti Symantec (listopad 2011). Rozebírá p?í?iny problém? a uvádí n?která doporu?ení. Na boku ?lánku je p?iloženo p?t otázek, na které by si ve firm? m?li um?t odpov?d?t.
Zdroj: http://www.bbc.co.uk/news/business-17432713
Autor: JP


<<- novější - Malware siln? úto?í na za?ízení s Androidem - zpráva
USA akcelerují výzkum kybernetických zbraní - starší ->>
Design: Webdesign