Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Certifikáty mají “reálné problémy” (Moxie Marlinspike, autor “konkuren?ního” projektu)

17.03.2012
Marlinspike s projektem Convergence vystoupil již loni, po útoku na CA spole?nosti Comodo. V tomto interview se pokouší obsah svého projektu p?iblížit ve?ejnosti.
Zdroj: http://www.zdnet.co.uk/news/security-threats/2012/03/16/marlinspike-certificates-have-real-problems-40095256/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - ?ty?icet procent vládních web? USA neprošlo bezpe?nostním testem
St?ední Východ plánuje výstavbu kybernetické pevnosti - starší ->>
Design: Webdesign