Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Sabu - jak se k n?mu dostala FBI

08.03.2012
Ud?lal kritickou chybu - p?ipojils na IRC chatovací server bez použití anonymiza?ního serveru Tor. 28letý nezam?stnaný za?al s FBI spolupracvoat kv?li svým dv?ma d?tem.

Zajímavý pohled na tuto osobu p?iná?í ?lánek Claims over entrapment, FBI-enabled hacks fly after arrests. Nap?íklad na Pastebin se objevila následující informace od jednoho hackera (ozna?uje sám sebe jako Havittaja). Ješt? v lednu tohoto roku mu Sabu poslal data umož?ující p?ístup na brazilské vládní stránky. Pokud Sabu je FBI, pro? by to FBI d?lala? FBi také takto m?la nechat Stratfor vymáchat se ve vlastní špín?, Sabu pomáhal p?i útoku - dobrovoln? nabídl server pro ukradené e-maily.
Viz také - FBI May Have Known in Advance of Stratfor Hack a Chats, Car Crushes and Cut ´N Paste Sowed Seeds Of LulzSec´s Demise.
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2012/03/07/lulzsec_takedown_analysis/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Exploit pro Apache (ozna?ený jako Apache Killer) byl integrován do DDoS botnetu
SHA-4 schválena (americké ministerstvo obchodu) - starší ->>
Design: Webdesign