Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Blížící se konference RSA 2012 zhodnotí sou?asné IT bezpe?nostní trendy

17.02.2012
?lánek je komentá?em k telekonferenci, která se konala ve st?edu 15.2.2012, kde vystoupilo n?kolik bezpe?nostních analytik?, kte?í také pak vystoupí na konferenci.
Zdroj: http://www.securityinfowatch.com/news/10629821/rsa-2012-preview-the-top-trends-in-it-security
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Po stopách autora trojana Zeus
Osm doporu?ení k obran? p?ed online finan?ními podvody - starší ->>
Design: Webdesign