Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Reakce spole?nosti RSA na nalezené problémy implementací algoritmu RSA

17.02.2012
Je upozor?ováno a znovu zd?raz?ováno, že se nejedná o problém samotného kryptografického algoritmu. Pokud se objeví nedostatky p?i generování náhodných ?ísel, pak to samoz?ejm? má dopad na bezpe?nost celého systému. V druhé polovin? ?lánku jsou komentována vyjád?ení známého odborníka (Dan Kaminsky) k celému problému.

Problematice v?nuje také ?lánek na blogu spole?nosti KasperskyLab - What You Need to Know About the RSA Key Research. Dále k problému hovo?í i jeden z autor? studie, sv?toznámý odborník Arjen Lenstra - Crypto researcher Arjen Lenstra shares thoughts on paper blasting RSA cryptosystem.
Zdroj: http://www.networkworld.com/news/2012/021612-rsa-crypto-256267.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - P?íru?ka: CISO\'s Guide to Application Security
Shylock - polymorfní finan?ní malware - je op?t na scén? - starší ->>
Design: Webdesign