Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Co vám mohou poskytnout (jakou ochranu) self-signed SSL certifikáty?

16.02.2012
Implementace SSL ve vaší organizaci, pokud jsou dodrženy veškeré pot?ebné bezpe?nostní postupy, nemusí být od v?ci, ?íká autor ?lánku. Touto cestou m?že být pak dosažena stejná úrove? ochran, jako využití SSL certifikát? od externí “d?v?ryhodné” CA.
Zdroj: http://www.networkworld.com/news/tech/2012/021512-ssl-certificates-256189.html
Autor: JP


<<- novější - Zpráva: Malware Deep Dive report (Infoworld)
Patnáctka nejhorších datových pr?nik? XXI. století - starší ->>
Design: Webdesign