Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

RSA a certifikáty X.509, duplikáty klí?? ukazují na problém

15.02.2012
?lánek je komentá?em k výsledk?m studie Ron was wrong, Whit is right (jejími autory jsou - Arjen K. Lenstra, James P. Hughes, Maxime Augier, Joppe W. Bos, Thorsten Kleinjung a Christophe Wachter). Dva z každého tisíce modul? RSA nenabízí bezpe?nost. Ze zkoumaných 4,7 milión? r?zných RSA modul? jich m?lo jeden z prvo?íselných faktor? spole?ných s jiným modulem celkem 12 500 modul? (!). Problém se týká nejen modul? RSA-1024, ale také RSA-2048. Schneier ?íká - jádro problému je v generátorech náhodných ?ísel, bohužel však publikované výsledky ne?íkají v tomto sm?ru nic konkrétního.
Vážnost problému dokumentuje i fakt, že mu je v?nován ?lánek v New York Times - Flaw Found in an Online Encryption Method. Viz také: Další informace obsahují stránky:
Hidden Math Flaw Jeopardizes Millions of Online Transactions a New research: There´s no need to panic over factorable keys--just mind your Ps and Qs.
Zdroj: http://www.networkworld.com/news/2012/021412-rsa-cryptoflaw-research-256136.html?fsrc=netflash-rss
Autor: JP


<<- novější - Trustwave uniká rozsudku smrti za svoje pochybení z certifikátem man-in-the-middle
?R: Policie z?ídila tým na boj s hackery, povolává i BIS - starší ->>
Design: Webdesign