Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Win32/Zafi.B (alias Win32/Erkez.B)

13.06.2004
B?hem pátku se za?al ší?it a dále se doposud "úsp?šn? rozmnožuje" virus Win32/Zafi. Ší?í se pomocí e-mailu na adresy, které nalezne v infikovaném systému. Jako odesílatel je uveden náhodn? vybraný odesílatel z napadeného systému (tedy nikoliv infikovaný odesílatel). Jak to, že v podstat? klasický virus m?že být tak úsp?šný? Virus se totiž ?ídí lehce upraveným p?íslovím : Kolik jazyk? znáš, tolikrát jsi virem. Tento virus umí dokonce 18 jazyk?. Rozesílaný text volí podle domény p?íjemce. V p?ípad? cílové domény .CZ vám m?že být doru?ena nap?. tato zpráva: ( P?edm?t: Elektronicka pohlednice! , T?lo: Ahoj! ,Elektronick pohlednice ze serveru http://www.seznam.cz - ).
Zdroj: http://www.virusy.sk/clanok.ltc?ID=522
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - bluetooth security - díra, umož?ující nepozorovan vysát privátní data z mobilu
2004 CSI/FBI Computer Crime and Security Survey - starší ->>
Design: Webdesign