Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

DNSChanger Trojan a p?ipravovaná reakce FBI

06.02.2012
FBI chce 8. b?ezna uzav?ít do?asné servery (DNSChanger Temporary Servers). Infikované po?íta?e nebudou mít po 8. b?eznu p?ístup na internet. Viz také komentá? - Deadline looms to remove click-fraud malware .
Zdroj: http://www.eweek.com/c/a/Security/FBI-Prepares-to-Shut-Down-DNSChanger-Temporary-Servers-Infections-Remain-846224/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 05/2012
Situace okolo zabezpe?ení systém? SCADA je alarmující - starší ->>
Design: Webdesign