Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Konference Security Session 2012

02.02.2012
Security Session je nekomer?ní konference, jejímž cílem je informovat návšt?vníky o aktuálních hrozbách a novinkách na poli informa?ní bezpe?nosti. Nejedná se o b?žnou konferenci, jejíž hlavní náplní je prezentace “bezpe?nostních produkt?” ze strany obchodník?.
Vystupovat zde budou odborníci, kte?í reáln? ?eší po?íta?ové hrozby, navrhují a implementují bezpe?nostní produkty/politiky a monitorují d?ní na síti. P?ívlastek session má navíc podtrhovat atmosféru, kterou se budeme snažit vytvo?it. Konference nemá p?sobit jako oficiální událost. Má být v prvé ?ad? srazem p?átel s podobným zam??ením a podobným okruhem zájm?.
Akce se koná 18. února 2012 (FIT VUT, Božet?chova 1, Brno).
Zdroj: http://session.security-portal.cz/
Autor: JP


<<- novější - Nebezpe?nost kybernetických útok? na americké rozvodné sít?
Anonymous zaúto?ili na americké nacisty - starší ->>
Design: Webdesign