Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

10 tip? pro zabezpe?ení pracovních jednání mimo pracovišt?

02.02.2012
Joan Goodchild, otázkami souvisejícími s bezpe?nostními aspekty takovýchto akcí je t?eba se zabývat a to a? už se jedná o malou pracovní sch?zku ?i velkou konferenci. Uvádí ?adu doporu?ení. Viz také paraleln? publikovanou slideshow - Security for offsite meetings.
Zdroj: http://www.csoonline.com/article/699205/10-tips-for-offsite-meeting-security
Autor: JP


<<- novější - Obchody typu malware jako služba jen kvetou
Útoky na organizace obranných charakter? probíhají v celém sv?t? - starší ->>
Design: Webdesign