Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Software m?ní sv?j ú?el, aplikace se stávají lupi?skými

31.01.2012
Diskuze n?kolika odborník?, jako p?íklad pro toto téma je zde rozebírána situace okolo LOIC. Tento SW m?l p?vodn? sloužit k “stresovému” testování sítí. Stal se však výkonným nástrojem pro útoky DoS.
Zdroj: http://www.techrepublic.com/blog/security/repurposed-software-apps-gone-rogue/7331
Autor: JP


<<- novější - Shmoocon - platební karty, jejich obsah lze p?e?íst na dálku i p?es šaty ?i pen?ženku
Rušivé a význa?né IT trendy - starší ->>
Design: Webdesign