Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Pro? se stále potýkáme s útoky typu Stuxnet?

30.01.2012
Rozhovor s Ralphem Langnerem, odborníkem, který mezi prvními analyzoval ?ásti kódu Stuxnetu, které umož?ovaly manipulaci s programovatelnými logickými kontrolery Siemensu.
Zdroj: http://threatpost.com/en_us/blogs/why-stuxnet-attacks-arent-going-away-012712
Autor: JP


<<- novější - Co je kyberkriminalita? 15 jejích sou?ástí
Pot?ebuje vaše organizace bezpe?nostní opera?ní centrum? - starší ->>
Design: Webdesign