Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Google sjednocuje politiky ochrany soukromí u svých aplikací

27.01.2012
Postupy budou platit od 1. b?ezna u v?tšiny produkt? Google (u 60 ze 70). V slideshow jsou tyto p?ístupy vysv?tlovány. Viz také komentá? Google: No opt-out of mix-and-match data.
Zdroj: http://www.eweek.com/c/a/Security/Google-Privacy-Policies-Rile-Users-Regulators-With-Zero-OptOut-513281/
Autor: JP


<<- novější - Chyby uživatel? jsou nejv?tší hrozbou internetu
Kritika: nové pravidlo EU o informování zákazník? o datovém pr?niku do 24 hodin nem?že v praxi fungovat - starší ->>
Design: Webdesign