Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Zpráva spole?nosti RSA: Getting Ahead of Advanced Threats

26.01.2012
Dokument (32 stran) obsahuje tyto kapitoly:
  1. Introduction: The Need to know
  2. what do organizations need to know?
  3. Time for a New Approach
  4. Roadmap to intelligence-driven information security
  5. No Organization is an Island: Improving Information Sharing
Z tiskové zprávy: RSA, bezpe?nostní divize EMC, vydala soubor nových p?ístup?, navržených bezpe?nostními ?editeli v p?edních sv?tových spole?nostech s cílem pomoci organizacím a státním institucím významn? zlepšit pov?domí o pokro?ilých rizicích, jako jsou pr?myslová špionáž, narušení obchodních a finan?ních operací ?i sabotáž podnikové infrastruktury.
Zdroj: http://www.rsa.com/innovation/docs/CISO-RPT-0112.pdf
Autor: JP


<<- novější - Kelihos: botnet je mrtvý, ale infikované po?íta?e jsou zde stále
Nebezpe?í hacknutých mobilních telefon? - starší ->>
Design: Webdesign