Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nebezpe?í hacknutých mobilních telefon?

26.01.2012
?lánek v New York Times reaguje na nedávná zjišt?ní. Autor konstatuje, že hacknout a odposlouchávat mobily není zase tak obtížnou záležitostí, uvádí p?íklady. V ?lánku je také obsažena ?ada doporu?ení k zabezpe?ení vašeho mobilu.
Zdroj: http://www.nytimes.com/2012/01/26/technology/personaltech/protecting-a-cellphone-against-hackers.html?_r=1
Autor: JP


<<- novější - Zpráva spole?nosti RSA: Getting Ahead of Advanced Threats
N?kolik doporu?ení k tomu, aby se SW bezpe?nost stala vaší prioritou - starší ->>
Design: Webdesign