Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

?ty?i cesty, jak spravovat svou online reputaci

25.01.2012
Problém to není zanedbatelný, mohou se o tom p?esv?d?it ti, kte?í na n?j narazili p?i hledání zam?stnání. Autor ?lánku dává proto v tomto sm?ru ?ty?i doporu?ení:
  • Stay Vigilant and Conduct Your Own ´Reputation Report´
  • Consider Separating Your Professional and Personal Profiles
  • Adjust Your Privacy Settings
  • Think Before You Share
Zdroj: http://www.networkworld.com/news/2012/012512-4-ways-to-manage-your-255273.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - USA: soudce rozhodl, žena musí umožnit p?ístup k nezašifrované kopii svého pevného disku
Design: Webdesign