Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Mobilní za?ízení v organizacích - k výsledk?m zprávy spole?nosti Checkpoint

20.01.2012
N?kolik statistik a zjišt?ní, nap?íklad 74 procent respondent? se domnívá, že využívání mobilních za?ízení p?ispívá k bezpe?nostním incident?m. Šet?ení bylo provád?no ve Velké Británii.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=12246
Autor: JP


<<- novější - OpenSSL v nových verzích
Koobface - na zjišt?ní viník? oficiální ruská místa stále nereagují - starší ->>
Design: Webdesign