Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Koobface - na zjišt?ní viník? oficiální ruská místa stále nereagují

20.01.2012
Bylo by prý t?eba, aby stížnost podala n?která z ob?tí - nap?íklad Facebook.
Viz také komentá?e:
Zdroj: http://www.net-security.org/malware_news.php?id=1966
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Mobilní za?ízení v organizacích - k výsledk?m zprávy spole?nosti Checkpoint
V?tšina provozu podnikových aplikací obejde bezpe?nostní opat?ení pro port 80 - starší ->>
Design: Webdesign