Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Trend Micro - ohlédnutí za lo?skými p?edpov?dmi

18.01.2012
Podrobn?jší informace jsou ve zpráv? A Look Back at 2011. Information Is Currency.
Viz také komentá? - Threat incidents and security wins in 2011.
Zdroj: http://blog.trendmicro.com/2011-the-year-of-data-breaches/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Sb?r informací klí?ových k odvrácení hrozeb APT
Bezpe?nostní výzvy finan?nímu sektoru - starší ->>
Design: Webdesign