Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Globální rizika 2012, kybernetická mezi n? pat?í

12.01.2012
Šedesátistránková zpráva Global Risk 2012, Seventh Edition je komentována v ?lánku Davos report: Cyber-attack risk to global stability is real. Kybernetické útoky proti vládám a podnik?m pat?í mezi ?elných p?t rizik globální stability (z hlediska jejich pravd?podobnosti).
Zdroj: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2012.pdf
Autor: JP


<<- novější - T-Mobile odchytával zabezpe?ené e-maily svých klient?, díky chyb?
Mobilní bankovnictví a priority: funk?nost ?i bezpe?nost? - starší ->>
Design: Webdesign