Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Open source firewall IPFire aktualizován

10.01.2012
Jedná se o zm?ny ozna?ené jako Core54 a Core 55 (ta obsahuje již aktualizované verze OpenSSL a OpenSSH), v ?lánku jsou uvedeny veškeré pot?ebné odkazy.
Zdroj: http://www.h-online.com/security/news/item/Two-updates-for-IPFire-open-source-firewall-released-1405939.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Za?ízení “bring your own device” (BYOD) - politiky pro jejich používání v organizacích se stávají nutností
Také spole?nost DuPont byla p?edm?tem útok? ?ínských hacker? - starší ->>
Design: Webdesign