Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Botnety jsou p?evažující hrozbou podnik?m

30.12.2011
?lánek tlumu?í výsledky výzkumu spole?nosti ZScaler.
Viz Web threats: trends and statistics .
Zdroj: http://threatpost.com/en_us/blogs/research-botnets-most-prevalent-threat-enterprise-122911
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Studie Ponemon Institute “Insecurity of Privileged Users - Global Survey of IT Practitioners” zp?ístupn?na
K pr?b?hu slyšení s Manningem (WikiLeaks) - starší ->>
Design: Webdesign