Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

QR kódy a malware

30.12.2011
Wikipedie - QR Code je p?íklad dvojrozm?rného kódu, zapisovaného do ?tverce. Ten musí mít ve t?ech vrcholech pozi?ní zna?ky ve form? soust?edných ?ty?úhelník?, ve ?tvrtém vrcholu zna?ku ve tvaru menšího ?ty?úhelníku a ve spojnicích mezi t?mito hrani?ními ?ty?úhelníky úse?ky tvo?ené st?ídav? bodem a mezerou.
V ?lánku se hovo?í o tom, jak úto?níci stále ?ast?ji využívají podvržené QR kódy k tomu, aby ob?ti nasm?rovali na podvodné stránky a aplikace.
Zdroj: http://www.darkreading.com/mobile-security/167901113/security/news/232301147/qr-code-malware-picks-up-steam.html
Autor: JP


<<- novější - Varování: p?esta?te používat tatáž hesla pro r?zné weby (pracovní a osobní využití)
Informace z konference 28C3 - starší ->>
Design: Webdesign