Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Kryptografie na bázi eliptických křivek

03.08.2005
Hezký úvodní článek Scotta Vanstone (University of Waterloo, Certicom) o významu eliptické kryptografie.

Dále objevil se nový zajímavý článek z této problematiky - Accelerated Verification of ECDSA Signatures . Autoři (Scott Vanstone je jedním z nich)navrhují metodu k urychlení verifikace podpisu ECDSA (verifikace je zde podstatně pomalejší než vygenerování samotného podpisu). Metoda má verifikaci urychlit až o 40 procent a z hlediska implementace nevytváří další složitosti.
Zdroj: http://www.securitypipeline.com/desktop/167100021
Autor: JPPřehled : nCipher 2005 Cryptography in the Enterprise Survey - starší ->>
Design: Webdesign