Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Stratfor popírá, že Anonymous se dostali k seznamu jeho klient?

27.12.2011
Sou?ástí zve?ejn?ných dat byly pouze jména t?ch, kte?í si koupili n?jakou publikaci, nejsou to ti, s nimiž Stratfor spolupracuje na základ? hlubších vztah?.
Viz také - Stratfor Denies Anonymous Compromised Client List .

Váno?ní “dárek” Anonymous je pochopiteln? p?edm?tem ?ady komentá??:
Zdroj: http://www.computerworld.com/s/article/9223025/Confidential_client_list_safe_from_Anonymous_Stratfor_says?taxonomyId=17
Autor: JP


<<- novější - Co se objeví v obchodech v roce 2012 (a bude p?edm?tem nových hrozeb)
Jaké m?l Stratfor povinnosti k ochran? dat a co ho m?že tento pr?nik stát? - starší ->>
Design: Webdesign