Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Rok 2011 byl rok útok?,, rok 2012 bude rokem posílení a p?izp?sobení se (Art Coviello, spole?nost RSA)

26.12.2011
?lánek cituje informace z otev?eného dopisu, ve kterém Coviello hodnotí sou?asnou situaci a charakterizuje vývoj v p?íštím roce. Celý dopis je zde - Coviello: ´2012 Will Be the Year of Resiliency´.
Zdroj: http://www.scmagazineuk.com/rsas-art-coviello-predicts-2012-to-be-the-year-of-resiliency-and-adaptation/article/220700/
Autor: JP


<<- novější - Anonymous zaúto?ily na Stratfor (americké centrum pro vyhodnocování mezinárodního d?ní)
Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 51/2011 - starší ->>
Design: Webdesign